Faktury vat - Program do fakturowania

Niezależnie od branży działalności firmy, końcowym etapem i najistotniejszym celem jest sprzedaż wyrobów lub usług. Oddziały sprzedaży, uzupełnione o agentów handlowych, Rafsoft zabiegają o poszerzenie rejestru klientów, co w konsekwencji wpływa na wzrost liczby rachunków i innych dokumentów księgowych. W celu usprawnienia działu zamówień, kierownik jednostki powinien zadbać o dobry program do faktur. Wskazane narzędzie nie jest tylko ułatwieniem obowiązków odpowiednim działom, lecz zapewnia prawidłową ewidencję sprzedaży, chroniąc przed zbytecznym bałaganem w dokumentacji.

Faktura vat

Należy pamiętać o tym, że faktura VAT nie tylko ma na celu zaświadczyć sprzedaż, gdyż jest dowodem uprawniającym do ewentualnej windykacji należności. Program do fakturowania powinien zawierać wiele opcji, nie skupiać się wyłącznie na wystawianiu faktur. Sprzedaż jest złożonym procesem, w wyniku którego wystawianych jest bardzo dużo innych dokumentów. Obok ogólnie znajomych faktur i Wydań Zewnętrznych z magazynu, ze sprzedażą ściśle powiązane są dokumenty kasowe, takie jak Kasa Przyjęła i Kasa Wydała, Międzynarodowy List Przewozowy (używany w kontekście eksporcie).

Program do fakturowania

Program do faktur powinien umożliwiać również generowanie różnego rodzaju analiz. Należy również mieć na uwadze, iż faktury VAT mogą zawierać czasem pomyłki, wobec czego program powinien posiadać funkcje zapewniające ich poprawę. Według polskich regulacji podatkowych, sprzedający ma prawo do skorygowania każdego błędu za pomocą korekty VAT. W drodze różnych ustaleń z klientami, czasem występuje potrzeba aktualizacji danych na fakturze, które pierwotnie były zgodne ze stanem faktycznym, co również powinien umożliwiać właściwie zaprojektowany program do fakturowania. Każda korekta dokumentu źródłowego powinna zostać wzięta pod uwagę przez program w analizach sprzedaży, co stanowi kluczową kwestię, niewątpliwie pozytywnie wpływającą na wykonywane obowiązki. Niestety na rynku oferowane są także takie wydania programów do fakturowania, niebędące przystosowane do polskich regulacji. Wobec tego, podczas wyboru programu do faktur warto wziąć pod uwagę także to kryterium. Wśród wielu ofert przystosowanego programu do faktur dla polskich przedsiębiorstw, jest system oferowany przez Rafsoft. Biorąc pod uwagę kryterium zapotrzebowania i stopnia rozbudowy struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, dostępne są trzy warianty oprogramowania: START, STANDARD, PRO. Program do faktur oferowany przez Rafsoft posiada opcję JPK Faktury, co stanowi dowód, iż jest to rozwiązanie dostosowane do bieżących potrzeb. Wybierając program do fakturowania, należy skupić uwagę na posiadanie funkcji importu i eksportu danych ,a także jej zakres. Wspomniany program zawiera opcję importu i eksportu, umożliwiając dostęp do wprowadzanych danych i ich swobodny transfer w ramach potrzeb.

image

image

Wybór programu do faktur

Adekwatnie dopasowany program do fakturowania to gwarancja prawidłowej ewidencji najważniejszej sfery przedsiębiorstwa, czyli sprzedaży. czytelnie wystawiane faktury VAT mają korzystny wpływ także na postrzeganie danej firmy przez odbiorców. Jedno jest pewne, nieczytelna zawartość faktur prowadzi do ryzyka pomyłek ze strony klientów, między innymi podczas dokonywania płatności, wobec czego decyzja o zakupie odpowiedniego programu do fakturowania może być tylko jedna - pozytywna. Z uwagi na wielorakość ofert, może być kłopot z wyborem konkretnego systemu, niemniej jednak warto pamiętać, iż rozwiązanie oferowane przez rafsoft.net posiada wszystkie funkcje niezbędne w każdym dziale fakturowania.