Bezpłatny program do faktur - czy może spełniać wszystkie nasze oczekiwania?

Faktura VAT to dowód , jaki należy sporządzić w momencie kiedy jest się czynnym podatnikiem VAT. Takie faktury dokumentują transakcję na przykład sprzedaży . Faktury vat są obowiązkowe , jeśli drugą stroną transakcji również jest przedsiębiorstwo . Podczas transakcji z osobą nieprowadzącą przedsiębiorstwa faktura jest obligatoryjna, wystawiana na prośbę klienta . Dokument ten powinien bez wyjątków być w dwóch takich samych egzemplarzach.

Co należy zawrzeć w fakturze VAT?

Poprawna faktura posiada:

 • numer faktury
 • datę wystawienia
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów bądź wykonania usługi, o ile data ta nie jest identyczna z datą wystawienia dokumentu
 • imiona i nazwiska albo nazwy obu stron transakcji, ich adresy oraz numery NIP (w przypadku przedsiębiorstwa)
 • nazwę sprzedawanego towaru bądź wykonywanej usługi
 • ilość sprzedanych towarów bądź zakres wykonywanej usługi
 • cenę towaru bądź usługi
 • całkowitą wartość netto towarów bądź wykonanych usług
 • stawkę podatku
 • łączną sumę wartości sprzedaży netto dzieloną na sprzedaż objętą różnymi stawkami podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży faktury vat oprogramowanie - www.rafsoft.net netto towarów lub usług, z podziałem na kwoty uwzględniające różne stawki podatku
 • łączną kwotę należności
 • kwoty rabatów

Jak najszybciej wystawiać faktury VAT?

Prawo nie nakazuje jednej metody wystawiania tego typu dokumentów. Można wykonywać to ręcznie (na samodzielnie stworzonym druku lub specjalnych drukach dostępnych np. w drukarniach) albo przy pomocy programów do fakturowania (np. Rafsoft). Kupione wzory, a zwłaszcza programy do wystawiania faktur na pewno optymalizują oraz przyspieszają poprawne wystawianie faktur. Faktura może być sporządzona także internetowo.

image

Czy faktury VAT trzeba przechowywać?

Faktury albo ich duplikaty należy trzymać przez 5 lat od końca roku, w którym były wystawione. Ważne jest, by dokumenty uporządkowane były z podziałem na okresy rozliczeniowe i metodą umożliwiającą szybkie znalezienie potrzebnej faktury. Jest również możliwość katalogowania faktur w formie elektronicznej, co na pewno jest odciążeniem dla firm sporządzających ogromne ilości dokumentów.

Najszybszy sposób na sporządzanie i katalogowanie dokumentów to korzystanie z gotowego programu do fakturowania. Zapewni on poprawność, zmniejszenie ryzyka pomyłek i bezpieczeństwo przechowywania e-faktur.